Powiat Łowicki

BIP

Data

14 czerwca 2021

Imieniny

Michała, Elizy

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • -

Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych - I etap inwestycji

Cel i przedmiot projektu: Przedmiotem projektu pn. „Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych - I etap inwestycji" jest inwestycja kubaturowa polegająca na budowie oraz przebudowie infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia potrzeb edukacyjnych w regionie. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano wykonanie 3 głównych zadań:
• Budowa sali gimnastycznej (zadanie I),
• Budowa łącznika między obiektami (zadanie II).
• Przebudowa internatu na potrzeby szkoły (zadanie III).

Zadanie I zakłada budowę od podstaw wielofunkcyjnej sali gimnastycznej. Obecnie ZSP nr 3 w Łowiczu nie dysponuje własną salą sportową, co powoduje liczne problemy organizacyjne związane z zapewnieniem uczniom zajęć sportowych i ogranicza możliwości integracji i kształtowania postaw społecznych i kulturowych. Sala gimnastyczna będzie przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Zadanie II zakłada zbudowanie zakrytego przejścia między nowopowstającą salą gimnastyczną a sąsiadującym obiektem, który również w ramach projektu zostanie przebudowany w celu adoptowania jego pomieszczeń do funkcji dydaktycznych.
Zadanie III zakłada przebudowę budynku internatu w celu utworzenia nowych sal i pracowni dydaktycznych.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowane są prace modernizacyjne i konstrukcyjne (m.in.: wykonanie nowej klatki schodowej wraz z podciągami i słupem żelbetowym, wykonanie nowych otworów drzwiowych wraz z osadzeniem nadproży prefabrykowanych nad nowymi przejściami komunikacyjnymi, wykonanie rozbiórki części ścian, elementów wyposażenia budynków), wykończeniowe (wykonanie tynków wewnętrznych, gładzi gipsowych i malowania, wymiany istniejących podłóg z parkietu na wykładzinę Tarkettu), instalacyjne (modernizacja instalacji elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, wentylacyjnej, piorunochronnej), zabezpieczające (m.in.: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych), wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz wykonanie elewacji w ramach termomodernizacji budynku.
 
Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa V: Infrastruktura Społeczna, Działanie V.3 Infrastruktura edukacyjna. Środki finansowe: całkowita wartość projektu 5 265 738,58 zł, wkład własny 15%: 789 860,79 zł, wartość dofinansowania z EFRR 85%: 4 475 877,79 zł. W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem była realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych - I etap inwestycji” powstały oszczędności przetargowe. Obecnie w wyniku ww. oszczędności całkowity koszt inwestycji wynosi 3 637 461,80 zł, wkład własny Powiatu Łowickiego to 15%: 545 619,27 zł, natomiast wartość dofinansowania z EFRR 85%: 3 091 842,53 zł. W ramach konkursu złożono 116 wniosków z czego ocenę formalną przeszło 63. 24 marca br. Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłosił listę rankingową wniosków, która układana jest na podstawie punktacji uzyskanej w trakcie oceny merytorycznej. Na liście tej znalazły się 53 projekty.  Wniosek Powiatu Łowickiego uzyskał 77,48%, co dało 18 pozycję na liście rankingowej.

W dniu 1 czerwca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi podpisano umowę pomiędzy Powiatem Łowickim a Województwem Łódzkim o dofinansowanie projektu pn. "Budowa sali gimnastycznej oraz przebudowa infrastruktury edukacyjnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Łowiczu w celu racjonalnego zaspokojenia lokalnych potrzeb edukacyjnych - I etap inwestycji" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę podpisali: Starosta Łowicki Janusz Michalak, Wicestarosta Łowicki Bolesław Heichman i Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska.
 

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.