Powiat Łowicki

BIP

Data

14 czerwca 2021

Imieniny

Michała, Elizy

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

W związku z realizacją projektu pn: „Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa V – Infrastruktura Społeczna, Działanie V.2 - Infrastruktura pomocy społecznej dnia 01.04.2010r. zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem było: Wykonanie robót budowlanych w budynkach B, C i E  DPS w Borówku w ramach projektu pn. „Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku".

Tego samego dnia w Biuletynie Zamówień Publicznych, na stronie internetowej Powiatu Łowickiego: www.powiat.lowicz.pl oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łowiczu umieszczono ogłoszenie o zamówieniu. Postępowanie prowadzono w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zakres zamówienia obejmuje roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynku B i C oraz na termomodernizacji i przebudowie budynku E. Otwarcia ofert dokonano 16.04.2010 r. Wpłynęły 4 oferty. Nie wykluczono żadnego z Wykonawców, nie odrzucono żadnej z ofert.

27.04.2010 r. Zarząd Powiatu Łowickiego zatwierdził wybór najkorzystniejszej oferty złożonej przez  Zakład Remontowo-Budowlany Józef Melka. Cena ofertowa brutto powyższej oferty: 459 868,06 zł. 29.04.2010 r. przekazano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty wszystkim Wykonawcom biorącym udział w postępowaniu. Tego samego dnia informację tę umieszczono na stronie internetowej zamawiającego oraz na tablicy ogłoszeń. Umowę w sprawie zamówienia publicznego zawarto 11.05.2010 r. Tego samego dnia dokonano również wprowadzenia na budowę. Ogłoszenie o zawarciu umowy zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych 13.05.2010 r.

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.