Powiat Łowicki

BIP

Data

14 czerwca 2021

Imieniny

Michała, Elizy

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • -

Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku

Cel i przedmiot projektu: przedmiotem projektu pn. „Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku” jest inwestycja polegająca na przebudowie infrastruktury społecznej oraz termomodernizacji DPS w Borówku.  Inwestycja pozwoli na zmniejszenie kosztów związanych z ogrzewaniem budynku, a także pozwoli na poprawę warunków, w jakich przebywają pensjonariusze. Nastąpi poprawa jakości usług pomocy społecznej świadczonych przez Dom Pomocy Społecznej w Borówku. Zakres robót obejmuje termomodernizację budynków B, C i E Domu Pomocy Społecznej w Borówku. W budynku B przewidziano kompleksowy remont łazienek natomiast  w budynku E zostanie zainstalowana winda dla osób niepełnosprawnych ruchowo.

Głównym celem projektu jest wzrost znaczenia usług pomocy społecznej w rozwoju gospodarczym regionu łowickiego. Cel ten będzie osiągnięty poprzez realizację następujących celów bezpośrednich:

Pierwszy cel bezpośredni to niwelowanie społeczno – ekonomicznych dysproporcji w regionie łowickim poprzez zapewnienie opieki społecznej na najwyższym poziomie osobom potrzebującym (niepełnosprawnym). Cel ten zostanie realizowany poprzez stworzenie nowoczesnej bazy pomocy społecznej w Borówku.

Drugim celem bezpośrednim jest zwiększenie dostępności placówki dla mieszkańców powiatu łowickiego. Cel ten zostanie osiągnięty dzięki stworzeniu placówki, która będzie mogła być użytkowana przez wszystkie osoby niepełnosprawne z terenu powiatu. W tym momencie osoby niepełnosprawne ruchowo mają problemy z korzystaniem z placówki. To samo tyczy się osób z chorobami płucnymi i układu oddechowego.

Trzeci cel bezpośredni to stworzenie bazy pomocy społecznej zdolnej do leczenia osób chorych, stworzenia warunków do rozwoju intelektualnego, społecznego i kulturalnego. Dom Pomocy Społecznej będzie mógł świadczyć usługi kompleksowe stwarzając warunki do normalnego życia i rozwoju osobom potrzebującym.

Czwartym celem bezpośrednim jest  zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom Domu Pomocy Społecznej w Borówku poprzez przebudowę układów komunikacji (winda, podjazd) oraz zapewnieniem dostatecznej izolacji termicznej budynku.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa V: Infrastruktura Społeczna, Działanie V.2 - Infrastruktura pomocy społecznej. Środki finansowe w zł: ogółem: 1 136 636,64, własne 15%: 170 495,50, dofinansowanie z EFRR 85%: 966 141,14. W ramach konkursu złożono 19 wniosków z czego ocenę formalną przeszło 13. 12 czerwca br. Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłosił listę rankingową wniosków, która układana jest na podstawie punktacji uzyskanej w trakcie oceny merytorycznej. Na liście tej znalazło się 8 projektów.  Wniosek Powiatu Łowickiego uzyskał 76,67% co dało 6 pozycję na liście rankingowej.

W dniu 21 lipca 2010r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi podpisano umowę pomiędzy Powiatem Łowickim a Województwem Łódzkim o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości usług pomocy społecznej poprzez przebudowę Domu Pomocy Społecznej w Borówku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę podpisali: Starosta Łowicki Janusz Michalak, Wicestarosta Łowicki Bolesław Heichman i Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska.
 

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.