Powiat Łowicki

BIP

Data

14 czerwca 2021

Imieniny

Michała, Elizy

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • -

„Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa chemiczno-ekologicznego"

Realizacja projektu pn. „Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt ratowniczo – gaśniczy i ratownictwa chemiczno - ekologicznego” polegającego na zakupie: średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno – ekologicznych, ma na celu kompleksowe zabezpieczenie Powiatu Łowickiego m.in. przed takimi zagrożeniami jak:

  • awarie w zakładach przemysłowych wykorzystujących do produkcji oraz magazynujących substancje chemiczne takie jak chlor czy amoniak - możliwość emisji substancji niebezpiecznych do otoczenia
  • miejscowe zagrożenia związane z przewozem drogowym i kolejowym materiałów niebezpiecznych
  • pożary i zagrożenia naturalne wywołane gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi (np. Nawałnice, wichury, burze)
  • pożary wielkopowierzchniowych obiektów (ograniczanie emisji toksycznych produktów spalania)
  • pożary na wysokościach (w tym ograniczanie stref skażenia)
  • powodzie (wypompowywanie wody z zalanych budynków i terenów).

Dzięki realizacji inwestycji Komenda Powiatowa PSP w Łowiczu zyskała nowoczesny sprzęt, który pozwoli szybciej i sprawniej likwidować pożary oraz skutki miejscowych zagrożeń. Przedmiotowa inwestycja to nie tylko wyposażanie w nowoczesny sprzęt, ale także wzrost bezpieczeństwa dla mieszkańców Powiatu Łowickiego.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013, Oś Priorytetowa II: Ochrona środowiska, Działanie II.5: Zagrożenia środowiska. Środki finansowe: całkowita wartość projektu 691 745,17 PLN, wkład własny: 181 919,63 PLN, wartość dofinansowania z EFRR: 509 825,54 PLN.

W dniu 4 lutego 2010 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi podpisano umowę nr UDA-RPLD.02.05.00-00-039/09-00 (zmienioną aneksem nr UDA-RPLD.02.05.00-00-039/09-01 dnia 13 grudnia 2010 r.) pomiędzy Powiatem Łowickim a Województwem Łódzkim o dofinansowanie projektu pn. „Wsparcie techniczne krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego poprzez doposażenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Łowiczu w sprzęt ratowniczo-gaśniczy i ratownictwa chemiczno-ekologicznego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowę podpisali: Starosta Łowicki Janusz Michalak, Członek Zarządu Powiatu Łowickiego Wojciech Miedzianowski oraz Skarbnik Powiatu Łowickiego Ewa Kotarska.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.