Powiat Łowicki

BIP

Data

14 czerwca 2021

Imieniny

Michała, Elizy

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • -


"Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)”

Wrota Regionu Łódzkiego

Projekt pod nazwą „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” realizowany jest na terenie województwa łódzkiego od połowy 2009 roku. Liderem projektu jest Województwo Łódzkie, reprezentowane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Prace związane z przygotowaniem i realizacją projektu podjął Wydział ds. Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi przy ścisłej współpracy z 109 partnerami: gminami i powiatami województwa łódzkiego, w tym z Powiatem Łowickim.

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa IV: Społeczeństwo Informacyjne, Działanie IV.2 – E- Usługi Publiczne.

Całkowity koszt projektu to 21.533.000,00 zł, w 85% (18.303.050,00 zł) pokrywany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, resztę (3 229 950,00 zł) stanowi wkład własny. W Powiecie Łowickim przedstawiało się to następująco: 34.015,83 zł wkład własny,  192.755,99 zł dofinansowanie EFRR, razem wartość projektu wyniosła  226.771,82 zł.

W ramach „Wrót Regionu Łódzkiego” pozyskaliśmy sprzęt teleinformatyczny, który w istotny sposób wzbogacił zasoby Starostwa Powiatowego w Łowiczu, podnosząc znacznie nie tyle komfort pracy urzędników ale przede wszystkim jakość świadczonych usług na rzecz mieszkańców Powiatu Łowickiego.

Zakupiono:

  • Osiemnaście markowych zestawów komputerowych Dell Optiplex 780 wyposażonych w 19 calowe monitory Hyundai X93S,
  • Trzy urządzenia wielofunkcyjne Kyocera FS-1128MFP,
  • Dwie drukarki Kyocera FS-1300DN,
  • Skaner Epson GT-S50,
  • Dwa infomaty, umieszczone w siedzibie Starostwa Powiatowego w budynkach przy ul. Stanisławskiego 28 i ul. Stanisławskiego 30A
  • Trzy serwery Lenovo TS200v z systemem Windows 2008,
  • Urządzenie do wykonywania backupu z oprogramowaniem EMC Retrospect,
  • Szafę krosowniczą 19” 42U, wyposażoną w urządzenie Juniper Networks Model SRX100 i EX2200 oraz zasilacz awaryjny UPS.

W ramach modernizacji serwerowni wykonano także montaż drzwi antywłamaniowych z elektrozamkiem i manipulatorem.

Ponadto w ramach projektu zakupiliśmy system antywirusowy Symantec Endpoint Protection z licencją na 83 stanowiska  oraz 83 licencje Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD).

Celem głównym Projektu „Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)” jest budowa e-Administracji oraz rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie województwa łódzkiego, a także wzrost wykorzystania technik i technologii informatycznych w administracji samorządowej. Sercem projektu będzie System Elektronicznego Obiegu Dokumentów (SEOD), autorska platforma stworzona przez wyłonioną w procedurach przetargowych firmę Comp S.A. Platforma SEOD – Wrota Regionu Łódzkiego – zintegrowana będzie z Elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej (EPUAP – http://epuap.gov.pl – stworzona przez MSWiA). Oznacza to, iż użytkownicy EPUAP, posiadający kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany, będą mogli poprzez Internet – składać wnioski i uruchamiać procedury administracyjne. Pilotażowo planowane jest uruchomienie systemu dla obsługi następujących spraw: Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów,  Rejestracja pojazdów, Zmówienia Publiczne – przetarg nieograniczony.

Ponadto, w SEOD procedowane będą również sprawy inicjowane  w tradycyjnej „papierowej wersji”. Po zeskanowaniu wniosku papierowego dokumentacja krążyć będzie po urzędzie jedynie w wersji elektronicznej. W założeniach pozwala to na zaoszczędzenie znacznych ilości papieru (i sprzętu drukującego), a przede wszystkim na skuteczniejsze monitorowanie przebiegu realizacji spraw, co za tym idzie, szybsze i bezstronne procedowanie.

Więcej informacji na temat projektu znajduje się na stronie http://www.elodzkie.pl
 

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.