Powiat Łowicki

BIP

Data

14 czerwca 2021

Imieniny

Michała, Elizy

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

  • -

Przebudowa drogi powiatowej nr 2734E odcinek Bielawy – Walewice – Sobota

Cel projektu: Realizacja przedsięwzięcia pozwoli zwiększyć bezpieczeństwo ruchu, gdyż planowane jest poszerzenie szerokości jezdni oraz przebudowa wąskiego mostu w m. Walewice na obiekt normatywny (przepust). Przebudowa drogi polegać będzie na wykonaniu poszerzenia jezdni do szerokości 6,0 m, ułożenia na całym odcinku nowej nakładki asfaltowej oraz wykonania przebudowy mostu na przepust dwuotworowy z rur stalowych.

Program Operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego, Oś Priorytetowa I – Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 – Drogi; Środki finansowe: całkowita wartość projektu: 3 295 802,73 zł, wkład własny 25%: 811 750,68 zł, dofinansowanie z EFRR 75%: 2 435 252,05 zł. 

W ramach konkursu złożono 93 wnioski z czego ocenę zgodności z kryteriami formalną przeszło 72. 20 maja br. Instytucja Zarządzająca – Urząd Marszałkowski w Łodzi ogłosił listę rankingową wniosków, która układana jest na podstawie punktacji uzyskanej w trakcie oceny merytorycznej. Na liście tej znalazły się 53 projekty.  Wniosek Powiatu Łowickiego uzyskał 61.50% co dało 46 pozycję na liście rankingowej.  Zarząd Województwa Łódzkiego w dniu 21 maja br. podjął Uchwałę Nr 763/09 w sprawie: wyłonienia projektów do dofinansowania oraz utworzenia listy rezerwowej projektów do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu dla naboru nr 1 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej I Infrastruktura transportowa, Działanie I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Wniosek Powiatu Łowickiego znalazł się na 6 miejscu listy rezerwowej. W dniu 6 lipca 2010 r., Uchwałą Nr 1066/10 Zarząd Województwa Łódzkiego, jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, podjął decyzję o dofinansowaniu kolejnych projektów z listy rezerwowej, w tym projektu Powiatu Łowickiego, w ramach Działania I.1 Drogi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. 
 
W dniu 21 lipca 2010r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi podpisano umowę pomiędzy Powiatem Łowickim a Województwem Łódzkim o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2734 E odcinek Bielawy – Walewice – Sobota” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

 

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.