Powiat Łowicki

BIP

Data

14 czerwca 2021

Imieniny

Michała, Elizy

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • -
 1. Nazwa Projektu: „Umiem, wiem, potrafię – nowoczesna infrastruktura szkolna kluczem do rozwoju młodego człowieka” Nr Projektu: WND-RPLD.07.04.03-10-0010/16
   
 2. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach VII Osi priorytetowej: Infrastruktura dla usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna, została podpisana w dniu 28 czerwca 2017 roku.
   
 3. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego w Powiecie Łowickim poprzez rozbudowę, przebudowę i wyposażenie Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi. Cele szczegółowe projektu:
  • zapewnienie nowoczesnej bazy edukacyjnej dla wychowanków placówki w Kiernozi,
  • wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
  • poprawa warunków nauczania w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych oraz kształtowania właściwych postaw,
  • podniesienie jakości kształcenia poprzez zakup wyposażenia placówki w Kiernozi,
  • poprawa warunków mieszkalnych wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Kiernozi,
  • przystosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  • zwiększenie motywacji nauczycieli do efektywniejszej pracy i podniesienie atrakcyjności zajęć dydaktycznych,
  • zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych dla dzieci z obszarów wiejskich.
    
 4. Całkowita wartość Projektu wynosi: 4 136 665,20 PLN
  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 616 781,34 PLN
  Wkład własny na realizację Projektu: 1 519 883,86 PLN

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.