Powiat Łowicki

BIP

Data

14 czerwca 2021

Imieniny

Michała, Elizy

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Treść strony

 • -
 1. Nazwa Projektu: „W szkole jak w pracy – rozwój infrastruktury szkolnej kluczem podniesienia kwalifikacji zawodowych uczniów” Nr Projektu: WND-RPLD.07.04.01-10-0009/16
   
 2. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach VII Osi priorytetowej: Infrastruktura dla usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.1 Kształcenie zawodowe i ustawiczne, została podpisana w dniu 7 czerwca 2017 roku.
   
 3. Celem bezpośrednim projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego, a tym samym zwiększone kompetencje uczniów szkół objętych projektem kształcących w zawodach korespondujących z aktualnymi potrzebami rynku pracy.
  Cele szczegółowe projektu:
  • dostosowanie szkół objętych projektem do warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej,
  • dostosowanie kształcenia uczniów szkół objętych projektem do aktualnych potrzeb rynku pracy,
  • wyposażenie uczniów szkół objętych projektem w kwalifikacje niezbędne na rynku pracy,
  • podniesienie konkurencyjności absolwentów szkół objętych projektem na rynku pracy,
  • poprawienie warunków kształcenia zawodowego w szkołach objętych projektem.
    
 4. Przedmiot projektu obejmuje działania dedykowane trzem placówkom edukacyjnym:
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. 10 Pułku Piechoty w Łowiczu,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego im. Tadeusza Kościuszki w Łowiczu,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łowiczu.
    
 5. Całkowita wartość Projektu wynosi: 3 489 858,97 PLN
  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 2 422 094,24 PLN
  Wkład własny na realizację Projektu: 1 067 764,73 PLN.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.