Powiat Łowicki

BIP

Data

14 czerwca 2021

Imieniny

Michała, Elizy

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Nieodpłatna pomoc prawna »

Treść strony

Tymczasowe zawieszenie bezpośrednich porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

 • BELKA

Przywrócenie działalności punktów nieodpłatnej pomocyprawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na tereniepowiatu łowickiego

 • BELKA
 • BELKA

Ogłoszenie o wynikach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2021 r.

 • BELKA

Informacja o zawieszeniu bezpośrednich porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 • BELKA

Zaproszenie do składania propozycji kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone na realizację zadania publicznego w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu łowickiego w 2021 r.

 • BELKA

Ogłoszenie otwartego konkursy ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2021 r.

 • BELKA

NOWY NUMER TELEFONU DO ZAPISÓW NA

NIEODPŁATNĄ POMOC PRAWNĄ

(46) 811- 53- 18

 • BELKA

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej


Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.


Kto może otrzymać pomoc?
• Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
• Osoby samozatrudnione - osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.


Co otrzymasz zgłaszając się do punktu?
• Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
• Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
• Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
• Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.


Gdzie szukać pomocy?
• Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
• Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

 

 • Grafika (003)
 • BELKA

Przywrócenie działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

 • BELKA

Zmiany dotyczące świadczenia npp i npo na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r.

 • BELKA

Przekazywanie opinii o udzielonej pomocy prawnej

 • BELKA
 • Komunikat Starosty Łowickiego-1
 • BELKA
 • 0001 (3)
 • BELKA

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnych dla mieszkańców Powiatu Łowickiego w 2020 r.

 • BELKA

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na terenie Powiatu Łowickiego w 2020 r.

 • BELKA

Zaproszenie do składania propozycji kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2020 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 • BELKA

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie powiatu łowickiego w 2020 r.

 • BELKA

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 

W dniu 20 listopada 2018 r. Zarząd Powiatu Łowickiego podjął Uchwałę Nr 895/2018 o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej. 

Informacje dotyczące konkursu zawarte są w załączniku do ww. Uchwały.

Ofertę na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej należy sporządzić na druku określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).

 

 • BELKA

Zaproszenie do składania propozycji kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2019 roku przez organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na powierzenie prowadzenia punktów przeznaczonych na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 • BELKA

Uchwała Nr 12/2018 Zarządu Powiatu Łowickiego z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie powierzenia realizacji zadania publicznego Powiatu Łowickiego w 2019 roku organizacji pozarządowej lub podmiotowi prowadzącemu działalność pożytku publicznego z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 • BELKA

KARTY INFORMACYJNE

 • BELKA

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNYCH DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU ŁOWICKIEGO

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.