Powiat Łowicki

BIP

Data

14 czerwca 2021

Imieniny

Michała, Elizy

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Fundusze Europejskie i inne » 2019 rok » ZSP nr 2 w Łowiczu »

Treść strony

Moje kompetencje – moja przyszłość

 

1. Tytuł projektu „Moje kompetencje – moja przyszłość”

2. Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego    Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

3. Numer umowy RPLD.11.03.01-10-0074/18 z dnia 30.10.2018 r.

4. Wartość projektu: 1.600.229,77 zł

5. Kwota dofinansowania: 1.440.206,79 zł

                 w tym:                  1.360.195,30 zł – dofinansowanie z EFS

                                                    80.011,49 zł – dofinansowanie ze środków dotacji celowej

6. Wkład własny: 160.022,98 zł

                 w tym:  122.259,40 zł – wkład własny finansowy

                                 37.763,58 zł – wkład własny niepieniężny

7. Okres realizacji projektu: od 01.09.2018 do 31.08.2020

8. Opis projektu:

Zwiększenie we współpracy z pracodawcami jakości kształcenia zawodowego, ukierunkowane
na poprawę zdolności do zatrudnienia 230 uczniów  oraz dostosowanie kierunków kształcenia szkoły do wymogów rynku pracy, poprzez podniesienie kompetencji 13 nauczycieli kształcenia zawodowego, doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych, organizację staży/praktyk oraz dodatkowych zajęć dla uczniów z zakresu: prowadzenia biura, dietetyki, cukiernictwa, kelnerstwa, barmaństwa, montażu komputerów, programowania, rolnictwa precyzyjnego/ agrotroniki, mechaniki precyzyjnej, języków obcych branżowych, wózków jezdniowych oraz przygotowania do matury z matematyki i studiów technicznych.

 

 • Nowy obraz

Eurostart – praktyki zawodowe uczniów

 

 1. Tytuł projektu „Eurostart – praktyki zawodowe uczniów”
 2. Współfinansowany ze środków UE-EFS – dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji programu ERASMUS+
 3. Numer umowy: 2018-1-PL01-KA102-048605 z dnia 06.08.2018 r.
 4. Wartość projektu: 109.206 EURO, tj. 465.872,80 zł
 5. Kwota dofinansowania: 109.206 EURO, tj. 465.872,80 zł
 6. Wkład własny: brak
 7. Okres realizacji projektu: od 01.07.2018 do 31.08.2019
 8. Opis projektu:

Projekt zakłada uczestnictwo 60 uczniów oraz 6 opiekunów. Spośród uczniów wytypowane zostały trzy profile kształcenia: technik żywienia i usług gastronomicznych, mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, logistyki w wypadku których realizacja projektu jest najbardziej uzasadniona. Dotyczy ona kierunków nauczania, w których kształcą się osoby ze środowisk wiejskich o mniejszych szansach (osoby o niskich dochodach, niepełna rodzina, niepełnosprawność), co może wpływać na ograniczenie ich możliwości. Projekt zakłada aktywizację tych osób. Kolejnym czynnikiem świadczącym o zasadności wyboru uczestników tych profili nauczania jest fakt, iż na lokalnym i regionalnym rynku pracy, mimo starań szkoły, dostęp do wartościowych i atrakcyjnych praktyk jest utrudniony ze względu na  ograniczoną ilość podmiotów chcących przyjmować na staże zawodowe uczniów.

Cele szczegółowe projektu:

- uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły;

- podniesienie poziomu usług edukacyjnych poprzez wymianę doświadczeń, poznanie nowych metod nauczania;

- wzrost poziomu kwalifikacji kadry pedagogicznej;

- rozwój kompetencji zawodowych uczniów;

- przeciwdziałanie zagrożeniom bezrobocia absolwentów szkoły;

- wykorzystywanie podczas praktyk wiedzy nabytej podczas kształcenia w szkole;

- zdobycie doświadczenia w pracy w międzynarodowym środowisku;

- poprawa wizerunku szkoły oraz ucznia na zewnątrz;

- promocja szkoły na obszarze lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim;

- poprawa kompetencji językowych uczestników;

- zwiększenie szans uczniów o specjalnych potrzebach, trudna sytuacja materialna, niepełna rodzina, niepełnosprawność;

- zwiększenie motywacji uczniów;

- kształtowanie właściwych postaw społecznych i kulturowych.

 

 • Nowy obraz (1)
 • Nowy obraz (2)

Europejski wymiar działalności Szkoły szansą na wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu

 

 1. Tytuł projektu: „Europejski wymiar działalności Szkoły szansą na wzrost kwalifikacji zawodowych uczniów ZSP nr 2 RCKUiP w Łowiczu”.
 2. Współfinansowany ze środków UE-EFS – dotacja z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodowej Agencji programu ERASMUS+.
 3. Numer umowy: 2019-1-PL01-KA102-063715 z dnia 05.08.2019 r.
 4. Wartość projektu: 125 676,00 EURO, tj. 542 191,40 zł
 5. Kwota dofinansowania: 125 676,00 EURO, tj. 542 191,40 zł
 6. Wkład własny: brak
 7. Okres realizacji projektu: od 19.08.2019 r. do 18.12.2020 r.

Opis projektu: realizacja praktyk zagranicznych dla uczniów technikum: żywienia i usług gastronomicznych, informatyki, logistyki oraz technologii żywności. Celem wyjazdu jest Grecja, gdzie uczniowie na stażach będą zdobywać umiejętności w danym zawodzie.

Projekt zakłada mobilność 70 uczestników oraz 6 opiekunów, w ramach projektu w programie praktyk zawodowych wezmą uczestnicy o profilach kształcenia technik żywienia i usług gastronomicznych (15 uczestników), technik informatyk (20), technik logistyki (20), technik technologii żywności (15). Mobilność dla każdej grupy trwać będzie 14 dni, 2 dni podróży, 10 dni zajęć praktycznych, 2 dni programu kulturowego. Mobilność grupy o profilu TUGiŻ i logistycznym planowana jest w listopadzie 2019 roku natomiast druga mobilność profil technologii żywienia informatyki w kwietniu 2020 roku. Działania projektowe zostały tak podzielone ze względu na dbałość o jakość projektu, mniejsza liczba uczestników pozwoli na bardziej indywidualne podejście do każdego z nich. Praktyki będą odbywały się zgodnie z zatwierdzonymi przez Szkołę programami praktyk spójnymi z wytycznymi MEN. Programy praktyk zawarte w LA uwzględniają potrzeby kształcenia zawodowego w Szkole, potrzeby i zainteresowania uczniów, stanowią uzupełnienie oferty praktyk, które nie mogą być realizowane w Polsce oraz oczekiwania pracodawców, szczególnie lokalnych.

 

Celem projektu jest osiągnięcie min. rezultatów:

 1. Realizacja 70 mobilności uczniów w zawodzie: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik logistyk, technik technologii żywności.
 2. Uzyskanie przez uczniów 70 certyfikatów: Europass – Mobility, Europass CV, Europass Paszport językowy, certyfikatów o uczestnictwie w projekcie wydanych przez Golden SUN oraz przedsiębiorstwa, w których uczniowie odbywali praktyki.  
 3. Zawarcie porozumienia o współpracy.
 4. Podniesienie wyników w nauce uczniów, wzrost kompetencji interpersonalnych oraz poczucia własnej wartości.
 5. Projekt oraz jego rezultaty będą promowane min. poprzez: co najmniej 1 spotkanie ewaluacyjne z uczestnikami i zaproszonymi gośćmi, rozpowszechnianie broszur informacyjnych, umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły i Powiatu Łowickiego.
 • Nowy obraz (1)
 • Nowy obraz (2)

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.