Powiat Łowicki

BIP

Data

14 czerwca 2021

Imieniny

Michała, Elizy

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Fundusze Europejskie i inne » 2019 rok » II LO w Łowiczu »

Treść strony

Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania i kompetencji kluczowych uczniów

 

Tytuł projektu - „Mobilność zagraniczna narzędziem wzmacniania i kompetencji kluczowych uczniów” 

 

Źródło finansowania – Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodowa Agencja Programu Erasmus+

Numer umowy: 2019-1-PL01-KA229-065785_1

Wartość projektu – 35.136 Euro tj. 154.124,06 zł

Kwota dofinansowania – 35.136 Euro

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu – 01.09.2019 r. – 31.08.2021 r.

 

Cel projektu:

Głównym celem projektu jest rozwijanie wybranych kompetencji kluczowych uczestników mobilności. Działania projektu będą skupione na podniesieniu poziomu wiedzy, umiejętności i kompetencji językowych, cyfrowych, w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej, uczenia się, rozumienia i tworzenia informacji, kompetencji osobistych i społecznych.

 

Opis projektu:

Tematem przewodnim projektu jest dziedzictwo kulturowe regionów krajów partnerskich – Polski, Włoch i Grecji. Projekt będzie obejmował wyjazdy uczniów do szkół partnerskich. Podczas mobilności zorganizowane zostaną warsztaty u każdego z partnerów, poświęcone różnym aspektom kultury ludowej, sztuki, tradycji i zwyczajów regionu. W ramach tych wyjazdów uczniowie poznają inne kultury europejskie oraz nawiążą kontakty z młodzieżą ze szkół partnerskich. Udział w projekcie wpłynie na podniesienie jakości pracy szkoły, wzmocni motywację uczniów do nauki języków obcych i będzie jednocześnie skutecznym elementem promocji placówki i naszego regionu.

  • 33,3
  • 33,6
  • BELKA

Utworzenie pracowni edukacyjnej pn. ”W zgodzie z przyrodą – w zgodzie z Ziemią” przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

 

Dzięki dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu realizuje program w ramach konkursu pn. „Nasze Ekologiczne Pracownie” - utworzenie pracowni edukacyjnej pn. „W zgodzie z przyrodą – w zgodzie z Ziemią” przy II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu.

 

Koszt całkowity zadania – 47.162,00 zł

Dotacja z WFOŚiGW w Łodzi  – 42.446,00  zł

Udział własny – 4.716,00 zł

Projekt jest realizowany od 01.01.2020 r. do 31.08.2020 r. Obejmuje utworzenie szkolnej pracowni edukacyjnej przez: dokonanie prac remontowych, wyposażenie jej w nowoczesne zaplecze techniczne tj. laptop, monitor interaktywny, laboratorium matematyczno-przyrodnicze, stoły , ławki oraz  różnorodne pomoce i środki dydaktyczne związane z edukacją ekologiczną.

Zachęcamy do odwiedzenia strony http://www.zainwestujwekologie.pl, http://www.wfosigw.lodz.pl/

  • baza1_1403706515
  • BELKA

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Tytuł projektu - „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”

Jednostka realizująca : II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Łowiczu

Wartość projektu – 15 000,00 zł

Kwota dofinansowania – 12 000,00 zł

Wkład własny – 3 000,00 zł

Data rozpoczęcia i zakończenia projektu: 12.06.2019 r. do 31.12.2019 r.

 

Dotacja celowa przyznana przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi na podstawie umowy Nr 272/2019 z dnia 12.06.2019 r.

Cel dotacji: 

Dotacja celowa udzielona została na realizację w roku 2019 zadań ujętych w ramach Priorytetu 3 Programu - „Rozwijanie zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych” polegających na wspieraniu organów prowadzących szkoły poprzez zakup nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) w celu wzbogacenia zasobów biblioteki szkolnej o pozycje pozostające w sferze zainteresowania uczniów i służące realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.