Powiat Łowicki

BIP

Data

14 czerwca 2021

Imieniny

Michała, Elizy

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Fundusze Europejskie i inne » 2020 rok » Wiedza plus sport – rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego »

Treść strony

 • ciag-feprreg-rrp-lodz-ueefrr
 1. Nazwa Projektu: „Wiedza plus sport – rozbudowa infrastruktury edukacji ogólnej wraz z bazą sportową i wyposażeniem w placówkach oświatowych Powiatu Łowickiego”
  Nr Projektu: WND-RPLD.07.04.03-10-0049/19

 2. Umowa o dofinansowanie projektu w ramach VII Osi priorytetowej: Infrastruktura dla usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie VII.4 Edukacja, Poddziałanie VII.4.3 Edukacja ogólna, została podpisana w dniu 19 sierpnia 2020 roku.

 3. Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia ogólnego na obszarze Powiatu Łowickiego poprzez inwestycję w infrastrukturę i wyposażenie placówek edukacyjnych.

         Cele szczegółowe projektu:

  • zapewnienie prawidłowych warunków kształcenia ogólnego,
  • zagwarantowanie możliwości nabywania wiedzy w warunkach komfortowych,
  • poprawa jakości i funkcjonalności bazy dydaktycznej na obszarze Powiatu Łowickiego,
  • możliwość realizowania przez Powiat Łowicki zadań z zakresu edukacji publicznej na odpowiednim poziomie,
  • poprawa warunków nauczania w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych na rynku pracy,
  • poprawa dostępu do nowoczesnej i dobrze wyposażonej infrastruktury sportowej,
  • zwiększenie motywacji uczniów do efektywniejszej nauki dzięki podniesieniu atrakcyjności zajęć dydaktycznych,
  • zwiększenie dostępności do usług edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych,
  • poprawa wizerunku Powiatu Łowickiego jako regionu inwestującego w rozwój kształcenia ogólnego.

 1. Całkowita wartość Projektu wynosi: 1 667 351,87 PLN
  Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 675 761,53 PLN
  Dofinansowanie z budżetu państwa:  608 185,37 PLN
  Wkład własny na realizację Projektu: 383 404,97 PLN

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.