Powiat Łowicki

BIP

Data

14 czerwca 2021

Imieniny

Michała, Elizy

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Zabytki w powiecie »

Treść strony

 • -

ZABYTKI  W  ŁOWICZU

 • fot. Wiesław Uczciwek - CKTiPZŁ
Bazylika Katedralna p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Mikołaja - sięgająca swymi początkami XII stulecia, w początkach XV wieku kościół został podniesiony do rangi kolegiaty. W roku 1992 papież Jan Paweł II podniósł kolegiatę do rangi katedry, natomiast podczas wizyty papieskiej w roku 1999 kościół otrzymał tytuł Bazyliki Mniejszej. Wnętrze świątyni o charakterze renesansowo-barokowym. Podziemia kościoła są miejscem pochówku dwunastu prymasów Polski. Przy świątyni znajduje się pięć kaplic prymasowskich: Lipskiego, Komorowskiego, Uchańskiego, Wężyka, Tarnowskiego.
 • fot. Wiesław Uczciwek - CKTiPZŁ


Brama Prymasowska pobudowana ok. poł. XVII w. oraz Pałac Biskupi z roku 1687. Dwór ufundowany przez dziekana łowickiego W. Krajewskiego. Obok dawna Kuria Wikariuszy zbudowana ok. 1730 roku na planie podkowy, na dziedzińcu figura Jana Nepomucena.

 • fot. Wiesław Uczciwek - CKTiPZŁ
Gmach pomisjonarski pobudowany w latach 1689-1730 wg projektu Tylmana z Gameren, ufundowany przez prymasa Radziejowskiego, obecnie siedziba Muzeum w Łowiczu. Stałe ekspozycje historyczna i etnograficzna przybliżają historie Ziemi Łowickiej oraz kulturę Księżaków, natomiast w dawnej kaplicy św. Karola Boromeusza mieści się stała ekspozycja Sztuka Polskiego Baroku. Przy muzeum usytuowany niewielki skansen z dwiema zagrodami wiejskimi i wozownią.
 
 • fot. Wiesław Uczciwek - CKTiPZŁ

Kościół oo. Pijarów pobudowany na przełomie XVII i XVIII w., o wystroju barokowym z licznymi ołtarzami i rzeźbami Plerscha. Zakon ojców Pijarów przybył do Łowicza z Węgier w 1668r. i prowadził kolegium, z bogatą biblioteką, teatrem, kapelą oraz drukarnią.
 • fot. Wiesław Uczciwek - CKTiPZŁ


Kościół p.w. św. Leonarda. Późnorenesansowa budowla, obecnie kościół akademicki. Pierwotny, drewniany budynek kościoła spłonął w 1635 r. i został odbudowany z fundacji A. K. Cebrowskiego. W  1780 r. założono tu pierwszy cmentarz w Polsce umiejscowiony poza murami kościoła.
 

 • fot. Wiesław Uczciwek - CKTiPZŁ
Zespół romantyczny gen. Klickiego. W jego skład wchodzi baszta, pałacyk, kaplica i domek dozorcy. Projektantem neogotyckich budowli był Karol Krauze, przy budowie wykorzystano materiały z rozbiórki zamku prymasowskiego. Gen. Klicki był uczestnikiem walk o niepodległość - od obrony Konstytucji 3 Maja aż do powstania listopadowego oraz dowódcą dywizji strzelców konnych w Królestwie Polskim. Jeden pułk stacjonował stale w Łowiczu i tu zamieszkał jego dowódca. Obecnie w pałacu mieści się Galeria Malarstwa Współczesnego Zofii i Romana Artymowskich oraz izba pamiątek po gen. Klickim.
 
 • fot. Wiesław Uczciwek - CKTiPZŁ


Nowy Rynek - zachowany średniowieczny układ urbanistyczny, założony na rzadko spotykanym planie trójkąta, stanowiący ewenement na skalę europejską. Na środku rynku usytuowany był ratusz z 1443 r., rozebrany w latach 20-tych XIX w. Zabudowany kamienicami, których metryka sięga XVI-XIX w.
 

 • fot. Wiesław Uczciwek - CKTiPZŁ

Kościół p.w. św. Ducha - ufundowany w 1410 roku, późnogotycki, jednonawowy, trójbocznie zamknięty, fasada zachodnia barokowa. Wewnątrz pięć ołtarzy w stylu barokowym z XVIII i XIX w. W jednej z czterech kaplic gotycka rzeźba Matki Boskiej z Dzieciątkiem z ok. 1500 r. Od strony południowej wmurowany renesansowy nagrobek, przypuszczalnie Barbary z Sarnowskich Kraśnickiej.

 • fot. Wiesław Uczciwek - CKTiPZŁ

Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Elżbiety (S. Bernardynki), barokowy, zbudowany w latach 1648-50 z fundacji Marcina Sadowskiego, kasztelana gostyńskiego i jego żony Magdaleny z Walewskich. Projektantem i budowniczym kompleksu był Tomasz Poncino. We wnętrzu ołtarze z XVII i XVIII wieku oraz ambona wczesnobarokowa z poł. XVII wieku. Klasztor objęty klauzurą.
 

 • fot. Wiesław Uczciwek - CKTiPZŁ

Ruiny zamku arcybiskupów, prymasów Polski, zamek pobudowany w 1355 r. z fundacji abp. Jarosława Bogorii ze Skotnik. Powstały wówczas zamek gotycki na przestrzeni dziejów wielokrotnie był przebudowywany i modernizowany. Jako rezydencja prymasów I Rzeczypospolitej był wizytowany przez najznamienitsze postacie ówczesnych czasów: Kazimierza Wielkiego, Zygmunta Augusta, Zygmunta II Wazę, Jana Kazimierza, Jana III Sobieskiego. Zamek został częściowo zniszczony podczas "potopu" dalszych zniszczeń dokonali prusacy. Detale architektoniczne zamku można odnaleźć w budowlach gen. Klickiego oraz w pawilonach w parku H. Radziwiłłowej w Arkadii.

 • -

ZABYTKI  NA  ZIEMI  ŁOWICKIEJ

 • fot. Wiesław Uczciwek - CKTiPZŁ

Arkadia - park romantyczno-sentymentalny założony w roku 1778 przez księżnę Helenę Radziwiłłową z Przeździeckich. Na jej zlecenie wzniesione zostały budowle zaprojektowane m. in. przez Szymona Bogumiła Zuga i Henryka Ittara: Świątynia Diany - w jej wnętrzu plafon Jana Piotra Norblina, Akwedukt, Przybytek Arcykapłana, Domek Gotycki z Grotą Sybilli, Łuk Kamienny i Dom Murgrabiego.
 

 • fot. Wiesław Uczciwek - CKTiPZŁ
Nieborów - zespół pałacowo-parkowy, pałac barokowy z końca XVIIw. wzniesiony przez arcybiskupa Michała Radziejowskiego. Od roku 1774 we władaniu Radziwiłłów. Kolekcja obrazów mistrzów europejskich, sztuki użytkowej i zdobniczej. Biblioteka starodruków - ponad 10 tys. woluminów dzieł polskich i obcych. Za pałacem ogród francuski z lapidariami i rzeźbami kamiennymi, za kanałem ogród w stylu angielskim. Do kompleksu pałacowego należą także; oranżeria, browar i spichlerz z końca XVIIIw. W budynku dawnego browaru znajduje się obecnie wystawa majoliki nieborowskiej.
 
 • fot. Wiesław Uczciwek - CKTiPZŁ
Sromów - Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich założone przez artystę ludowego Juliana Brzozowskiego. W czterech pawilonach zgromadzona została kolekcja ponad 400 ruchomych rzeźb ludowych przedstawiających sceny z życia wsi łowickiej, wykonanych przez J. Brzozowskiego i pozostałych członków rodziny.
 
 • fot. Wiesław Uczciwek - CKTiPZŁ
Skansen w Maurzycach - prezentuje zabudowę charakterystyczną dla wsi łowickiej. Podzielony został na dwie części zakładające ukazanie dwóch układów przestrzennych, z których pierwsza prezentuje XVIII/XIX w. wieś pańszczyźnianą o kształcie zbliżonym do owalnicy z centralnym placem wioskowym, a druga XIX/XX w. wieś pokomasacyjną, tzw. ulicówkę. Nieopodal skansenu, na rzece Słudwii, usytuowany jeden z najsłynniejszych mostów w Polsce - zabytek klasy "0", pierwszy na świecie most drogowy, spawany wg projektu inż. Stefana Bryły.
 
 • fot. Wiesław Uczciwek - CKTiPZŁ
Kiernozia - pałac klasycystyczny, miejsce urodzenia Marii Łączyńskiej - późniejszej Pani Walewskiej. Pałac Łączyńskich wraz z otaczającym parkiem pochodzi z pierwszej połowy XIX w. W parku znajduje się kopiec usypany ku czci Tadeusza Kościuszki. W Kiernozi znajduje się również XVI wieczny kościół, zbudowany w stylu gotyckim, w którym w 1819 r. zostały złożone szczątki Marii Walewskiej.
 
 • fot. Wiesław Uczciwek - CKTiPZŁ
Walewice - klasycystyczny pałac fundacji szambelana króla Stanisława Augusta - Anastazego Walewskiego z roku 1783, zaprojektowany przez Hilarego Szpilowskiego. Kompleks zabudowań składa się z pałacu, stajni i powozowni z 2 połowy XIX w. oraz budynków gospodarczych, krochmalni i spichlerza z końca XVIII w. W Walewicach zamieszkiwała Maria z Łączyńskich Walewska, tu też przyszedł na świat syn cesarza Napoleona Bonaparte - Aleksander Colonna-Walewski. Obecnie pałac z całym kompleksem zabudowań oraz parkiem jest siedzibą spółki "Stadnina Koni Walewice" zajmującej się hodowlą koni półkrwi arabskiej.
 
 • fot. Wiesław Uczciwek - CKTiPZŁ
Bielawy - kościół gotycki wzniesiony w 1403 r. z fundacji Wojciecha Bielawskiego, należy do cenniejszych zabytków sakralnych o cechach tzw. gotyku mazowieckiego. Wewnątrz barokowe ołtarze z XVIII w., ponadto kościół zdobią rzeźby i obrazy głównie z XVII i XVIII w. Płyta nagrobna z piaskowca, poświęcona Maciejowi z Bielaw - kasztelanowi łęczyckiemu, uznawana za najstarszą na Mazowszu. Obok drewniana dzwonnica z XVIII w. i dzwon z 1531 r.
 
 • fot. Wiesław Uczciwek - CKTiPZŁ

Sobota - gotycko-renesansowy kościół z ciekawym sklepieniem kryształowym, z renesansowymi nagrobkami dworzan Tomasza i Jakuba Sobockich oraz klasycystyczny nagrobek Artura Zawiszy Czarnego uczestnika powstania listopadowego urodzonego w Sobocie, straconego w Warszawie w 1833 r. Na wzgórzu nad Bzurą usytuowany jest neogotycki zamek z XIX w. zbudowany na miejscu starszego z XVI w. otoczony parkiem krajobrazowym.
 

 • fot. Wiesław Uczciwek - CKTiPZŁ

Chruślin - kościół parafialny pod wezwaniem św. Michała zbudowany w stylu gotycko-renesansowym na planie prostokąta, jednonawowy, zakończony półkolistą absydą. Wewnątrz renesansowy portal z 1558 r., polichromie pędzla Zofii Baudoine de Courtenay z 1930 r., ołtarz główny z 1631 r. oraz kamienna chrzcielnica z herbami z 1615 r.
 

 • fot. Wiesław Uczciwek

Domaniewice - barokowa kaplica z 1631-33 r. z fundacji mieszczan krakowskich - Jakuba i Wojciecha Celestów. W jej wnętrzu znajduje się oryginalny prospekt organowy z roku 1759 w kształcie orła w koronie, z rozpostartymi skrzydłami, uważany za jeden z najciekawszych prospektów organowych na świecie.

opracowanie tekstów: Zdzisław Kryściak

fot. Wiesław Uczciwek - CKTiPZŁ

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.