Powiat Łowicki

BIP

Data

14 czerwca 2021

Imieniny

Michała, Elizy

Odnośniki

Wersja językowa

Odnośniki

Wyszukiwarka

Menu

Banery

oferta edukacyjna
stat.gov
pttk
geoportal
firmy w powiecie
pzdit
pcpr
autobusy
pbp

Newsletter

Zapisz się do naszego newslettera.

Banery

-
-
-
-
-

Odnośniki

Nawigacja

Współpraca »

Treść strony

WSPÓŁPRACA Z TRZEMA REGIONAMI

  • -
  • -
  • -

Kultura i turystyka przedstawiają wielką wartość samą w sobie, zarówno wszystkich narodów Europy jak też regionów w Polsce. Są podstawowymi elementami integracji europejskiej i przyczynią się do afirmacji i witalności europejskiego modelu społeczeństwa. Kultura i turystyka mają znamiona ekonomiczne, integracyjno - społeczne i obywatelskie.  Z tego względu mają istotną rolę do odegrania wobec nowych wyzwań przed którymi staje Polska – a są to: globalizacja, społeczeństwo informacyjne, spoistość społeczna, bezcenne dziedzictwo kulturowe, rozwój turystyczny regionów, tworzenie nowych miejsc pracy.
     
Regiony Kaszubski, Łowicki i Tatrzański postanowiły zaangażować się w  prace nad rozwojem wspólnej przestrzeni kulturowej i turystycznej dla siebie i narodów Europy, przestrzeni otwartej i zróżnicowanej, opierającej się na zasadzie substydialności, na współpracy i promowaniu wszelkich przedsięwzięć korzystnych dla rozwoju działań społecznych zapewniających przestrzeganie odrębności kulturowych. 

Aby wspólna przestrzeń kulturowa narodów Europy stała się faktem, istotne jest promowanie twórczości, uwydatnianie dziedzictwa kulturowego o wymiarze regionalnym, wspieranie wzajemnej wrażliwości na kulturę i historię, jak i promowanie lokalnych atrakcji turystycznych i produktów markowych. Takie widzenie roli turystyki i kultury w rozwoju, rozszerzaniu i umacnianiu Unii Europejskiej, sprzyjać będzie rozwijaniu regionów.

W Narodowym Planie Rozwoju 2004-2006 jedną z pięciu osi rozwojowych jest „Wzmocnienie potencjału rozwojowego regionów i przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów”. Realizacja celów i priorytetów sformułowanych w jego ramach odbywać się będzie poprzez „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego” (ZPORR), kompatybilny z Podstawami Wsparcia Wspólnoty dla Polski 2004 – 2006, w których określone są wielkości środków finansowych pochodzących z zasobów Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Gwarancji i Orientacji Rolnictwa oraz Inicjatywy Wspólnoty INTERREG. 

 W ramach tego priorytetu realizowanych będzie pięć działań, w tym działanie czwarte określające zachowanie i odbudowę dziedzictwa kulturowego oraz rozwój turystyki, kreujących aktywny udział kultury i turystyki w polityce regionalnej Polski oraz Europy. Wsparcie projektów z zakresu ochrony dziedzictwa kulturowego oraz upowszechniania turystyki należy traktować jako wzmocnienie aktywności ekonomicznej oraz wspólny mianownik polityk sektorowych, jak i regionalnych. Działanie to stanowi istotny i autonomiczny aspekt polityki kulturowej i turystycznej państwa.

Powiaty Kartuski, Łowicki i Tatrzański chcąc wzmocnić swój udział i znaczenie w tych obszarach postanawiają nawiązać ścisłą współpracę, która ma przynieść wymierne efekty zarówno ekonomiczne jak i społeczne.

Nowy partner . . .

Na zaproszenie władz powiatu świdnickiego delegacja powiatu łowickiego uczestniczyła w jubileuszowych obchodach X-lecia samorządu powiatowego w Polsce zorganizowanych w Świdnicy w dniach 15-17 stycznia 2009 r. Była to jednocześnie okazja do podpisania umowy o partnerskiej współpracy z powiatem świdnickim w ramach dotychczasowej współpracy z powiatami: kartuskim i tatrzańskim.

Główne kierunki podjętej współpracy to: budowanie tożsamości regionalnej, promocja kultury i turystyki, współpraca w dziedzinie gospodarczej i prospołecznej oraz wspólne aplikowanie po środki unijne oraz krajowe środki pomocowe. 

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.